Souhlas se zpracováním osobních údajů

1. Provozovatelem je pan Jan Solfronk, IČO: 88656560, sídlem S. K. Neumanna 3670/8, 466 01 Jablonec nad Nisou.

2. Uživatelem je jakákoliv právnická nebo fyzická osoba odlišná od Provozovatele, která užívá Aplikaci. Aplikaci může užívat i fyzická osoba mladší 18 let, kdy rozhodujícím faktorem je její psychický a fyzický stav.

3. Provozovatel zpracovává osobní údaje Uživatele v souladu s nařízením EU č. 2016/679 (dále jen „GDPR”) a právními předpisy České republiky.

4. Provozovatel je zákonem povinen chránit a zabezpečit poskytnuté osobní údaje. Provozovatel proto používá různé efektivní zabezpečovací technologie k tomu, aby byly osobní údaje chráněny před neoprávněným zpřístupněním nebo užitím.

5. Provozovatel vystupuje jako správce osobních údajů. Osobní údaje budou zpracovány za účelem naplnění smluvního vztahu mezi Provozovatelem a Uživatelem. Zákonným důvodem zpracování je plnění smlouvy, plnění právních povinností a oprávněný zájem. Osobní údaje Uživatele budou zpracovány v rozsahu: jméno a příjmení, město a emailová adresa.

©2020-2023 Jan Solfronk | Všechna práva vyhrazena! | webdesign by maxbrod & code by Petr Bárta